Systemy przeciwpożarowe art com

Systemy przeciwpożarowe

Systemy przeciwpożarowe to zestawy urządzeń, procedur oraz rozwiązań technicznych, które mają na celu zapobieganie pożarom, sygnalizację pożarową oraz ochronę przed ich skutkami.