Systemy alarmowe

Sieci teleinformatyczne

Sieci teleinformatyczne to zestawy urządzeń oraz rozwiązań technicznych, które pozwalają na przesyłanie danych, informacji i komunikację między różnymi urządzeniami elektronicznymi, takimi jak komputery, laptopy, telefony komórkowe, tablety, drukarki, kamery, itp. Sieci teleinformatyczne dzielą się na kilka rodzajów w zależności od zasięgu i sposobu przesyłania danych.

Sieci służą do przetwarzania, przechowywania, przesyłania i udostępniania danych, a także umożliwiają komunikację między różnymi urządzeniami i użytkownikami.