Systemy alarmowe

Systemy alarmowe

Systemy alarmowe to zestawy urządzeń, procedur oraz rozwiązań technicznych, które mają na celu wykrycie i sygnalizację niepokojących zdarzeń, takich jak włamania, pożary, napady, awarie czy też inne zagrożenia. Składają się one z kilku podstawowych elementów, takich jak:

  • Czujniki: które wykrywają ruch, otwarcie drzwi lub okien, dym, ciepło, itp.
  • Centrale alarmowe: która zbiera sygnały z czujników i decyduje o wyemitowaniu alarmu,
  • Sygnalizatory alarmowe: sygnały dźwiękowe lub świetlne, które informują o zagrożeniu i odstraszają intruzów,
  • Monitoring: który pozwala na bieżące śledzenie sytuacji oraz reakcję na zagrożenie,
  • Integracja z innymi systemami: takimi jak systemy kontroli dostępu, systemy przeciwpożarowe, systemy kamer CCTV itp.

Te elementy składają się na system alarmowy, który musi być zgodny z przepisami prawnymi i spełniać wymagania bezpieczeństwa.